Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Cerbydau ac Offer y Gwasanaeth

Mae staff arbenigol Canolfan Reoli ein Gwasanaeth yn ateb galwadau 999 ac maent yn sicrhau bod y personél a’r offer cywir yn cael eu hanfon i ddigwyddiad, cyn gynted ag sy’n bosib,  gan ddefnyddio system fobileiddio fodern a thra effeithlon. 

Rydym yn buddsoddi’n drwm yn ein fflyd o gerbydau ac offer, fel bod gan ein diffoddwyr tân yr adnoddau gorau sydd ar gael ar eu cyfer. Mae hyn yn golygu bod gennym fflyd o gerbydau amrywiol, o adnoddau diffodd tân traddodiadol, megis ysgolion a thanceri dŵr, i bympiau achub, badau ac uned yr amgylchedd.

Cerbydau’r Gwasanaeth
Cerbydau’r Gwasanaeth

Cerbydau’r Gwasanaeth ​Dyma restr o’n fflyd bresennol o gerbydau. Gyda dros 75 o gerbydau ar...

Offer Arbenigol
Offer Arbenigol

Mae dros 200 o eitemau o offer yn cael eu cludo ar beiriant tân, sy’n amrywio o ran maint a chymhlethdod. Rydym yn sicrhau bod ein holl ddiffoddwyr tân yn gwybod sut...

Offer Diogelu Personol
Offer Diogelu Personol

Mae gan y Gwasanaeth oddeutu 1,200 o bersonél gweithredol. Mae’n rhaid darparu pob un ohonynt ag offer diogelu pe...