Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwrthdrawiadau ar y Ffordd

Fel Gwasanaeth Tân ac Achub, rydym yn mynychu nifer fawr o ddigwyddiadau sy’n cynnwys gwrthdrawiadau ar y ffordd. Mae pob un o’n peiriannau tân wedi eu cyfarparu gydag offer torri a lletemu hydrolig neu drydanol, y cyfeirir atynt yn aml fel “genau bywyd”.

Er mwyn cynorthwyo gyda diogelwch ein diffoddwyr tân a’r cyhoedd yn y digwyddiadau yma, mae’r peiriannau’n cludo amrywiaeth eang o offer cymorth hefyd, a ddefnyddir i sefydlogi cerbydau ac i orchuddio’r ymylon miniog a adewir wedi torri metel.

Gall y mecanweithiau diogelwch mewn cerbydau fod yn beryglus hefyd. O ganlyniad, mae pob un o’n peiriannau tân yn cynnwys terfynell cyfrifiadur data symudol, sy’n cynnwys gwybodaeth am ddiogelwch pob car, fel y gellir gwneud ein diffoddwyr tân yn ymwybodol o’r peryglon yma.