Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Offer Diogelu Personol

Mae gan y Gwasanaeth oddeutu 1,200 o bersonél gweithredol. Mae’n rhaid darparu pob un ohonynt ag offer diogelu personol neu PPE

Man dressed in Personal Protection EquipmentBydd diffoddwr tân yn cael ei ddarparu â:

  • Helmed

  • Dau Diwnig

  • Dau bâr o Legins

  • Dau bâr o Esgidiau

  • Dau bâr o Fenig

  • Dau ‘flashood’ 

Model yr helmed yw’r Heros Xtreme, sy’n cael ei gwneuthuro gan Rosenbauer. Mae gan yr helmed 2 fisor, amddiffynnydd llygad mewnol a wyneb llawn allanol.  Mae torsh pen datodadwy arni hefyd.

Mae’r tiwnigau a’r legins o fath pbi gold pro-teks max suits ac fe’u cyflenwir gan Lion Apparel. Maent yn gwrthsefyll fflamau a dŵr ac maent yn cynnig amddiffyniad thermol. Fe’u prynwyd ar gyfer y tri Gwasanaeth Tân yng Nghymru ac felly maent yn arddangos banner Cymru ar y fraich chwith ac mae’r geiriau Fire/Tân yn ymddangos ar y cefn.

Mae’r ‘Flashoods’ yn diogelu’r clustiau, y gwddf a’r croen mewn cyfnodau o amlygiad i’r elfennau wrth wisgo Offer Anadlu. 

Ceir 2 fath o esgidiau; rwber a lledr. Bydd y diffoddwr tân yn gwisgo’r ddau, gan ddibynnu ar y math o ddigwyddiad maent yn mynychu. 

Mae’r menig o fath fire master three models ac maent yn cynnig amddiffyniad thermol ardderchog i’r diffoddwr tân.