Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Platfform Achub Awyrol

Mae Pympiau Achub Awyrol (ARP) wedi eu cyfarparu i fanyleb pwmp achub a gallant gyflawni’r holl rolau mae Pwmp Achub safonol yn medru eu cyflawni, a darparu gallu peiriant awyrol integredig hefyd. Bydd yr ARP yn cael ei fobileiddio i unrhyw ddigwyddiadau y byddai Tendr Dŵr neu Bwmp Achub yn eu mynychu fel arfer ac mae’n cael ei fobileiddio i ddigwyddiadau ble mae angen peiriant sy’n medru ymestyn yn uchel.  

Mae ei nodweddion yn cynnwys:

  • ​Lefelu awtomatig radio reoledig.

  • Monitor dŵr radio reoledig.

  • System reoli allgymorth V.O.C.

  • Cawell mawr ar gyfer gweithrediadau diffodd tân ac achub.

  • Cawell achub gyda thri drws mynediad. 

  • Ysgol ddianc gydag aliniad grisiau awtomatig.

  • Uchder gweithio o 28.5m.

  • Medr dŵr ac ewyn, 1,800 litr o ddŵr, 120 litr o ewyn gan ddefnyddio dyluniad tanc integredig.