Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Platfform Ysgol Awyrol

Mae’r Platfform Ysgol Awyrol yn hwyluso gwaith achub awyrol ac mae’n darparu tŵr dŵr i ddiffodd tanau. Mae hefyd yn ymddwyn fel platfform arsylwi, er dibenion ardaloedd rheoli a’r ganolfan reoli. Mae hefyd yn darparu platfform gweithio dan lefel y ddaear ar gyfer gwaith achub o afonydd neu ffosydd ayb. Mae’r peiriant yn cynnwys bwmau hydrolig a chawell achub mawr.  Mae ei nodweddion yn cynnwys:

  • Lefelu awtomatig.

  • Mynediad ar gyfer gweithrediadau diffodd tân ac achub.

  • Cawell achub gyda thri drws mynediad.

  • Ysgol ddianc gydag aliniad grisiau awtomatig.

  • Uchder gweithio o 28-30m.