Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PODIAU

Mae gennym nifer o BODIAU symudol ar hyd a lled y Gwasanaeth.  Mae’r PODIAU yma’n cynnig cymorth gweithredol arbenigol ac ymarferoldeb, i’n galluogi ni i ymdrin ag amrywiaeth eang o risgiau ar draws yr amrywiol gymunedau a wasanaethwn.

Pod Lles

Caiff y Pod hwn ei ddefnyddio mewn digwyddiadau hirfaith, i sicrhau bod lles yr holl staff yn cael ei ddiogelu a’i gynnal trwy gydol y digwyddiad.  Mae noddwedion y pod yn cynnwys:

  • Cyfleusterau toiled hunangynhaliol a hunanlanhau.

  • Cegin cwbl swyddogaethol.

  • Ardaloedd preifat i newid.

  • Cyfleusterau ymolchi.

  • Ardal dan ganopi i hwyluso cyfnodau gorffwys.

Pod Ewyn

Defnyddir y pod hwn mewn digwyddiadau mawr, ble mae angen darpariaeth ewyn torfol. Mae nodweddion y pod yn cynnwys:

  • ​Gallu i gludo 4,500 litr o ewyn.

  • Pwmp integredig i ddosbarthu ewyn i sawl lleoliad.