Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwmp Achub

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn defnyddio Peiriannau Pwmp Achub safonol, yn seiliedig ar amrywiaeth o siasïau (Volvo, Scania, MAN, Dennis a Mercedes). Mae pob un yn cynnwys prif bwmp dau-gam-pwysedd-uchel, sydd hefyd yn medru cynhyrchu ewyn trwy system ewyn ar fwrdd y peiriant. Mae gan bob peiriant ddwy rîl pibell pwysedd uchel a set o ysgolion achub.  

Yn ogystal, mae gan bob cerbyd bwmp tân cludadwy ysgafn, 4 set o offer anadlu a dau silindr aer anadlu sbâr. Cludir amryw o offer arall hefyd.  Mae’r nodweddion canlynol yn perthyn i’r peiriant:

  • Offer achub Gwrthdrawiad ar y Ffordd uwch, yn cynnwys offer sefydlogi cerbydau a bagiau aer i godi gwrthrychau trwm

  • Stretsieri arbenigol ar gyfer anafedigion

  • Offer sefydlogi anafedigion ac offer cymorth cyntaf

  • Gallu i gludo 1,800 litr o ddŵr

  • System ewyn diffodd tân yn gynwysedig, er mwyn darparu gwell swyddogaeth diffodd tân ac er mwyn defnyddio llai o ddŵr.