Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwmp Ymateb Gwledig

Cerbyd sy’n addas i wella’r fflyd oherwydd mae’n cwrdd ag anghenion arbenigol ardaloedd gwledig. Bydd yn cynnig mynediad tân ac achub i ardaloedd oddi ar y ffordd a ble bod mynediad yn gyfyngedig. Bydd gan y cerbydau yma siasi’n ysgafnach, felly bydd yn fwy galluog i gyrraedd digwyddiadau gwledig. Mae nodweddion y pwmp yn cynnwys:

  • ​Offer achub Gwrthdrawiad ar y Ffordd Uwch â batri.

  • System cymylu tân i ymosod ar danau gwyllt.

  • Gallu pympio pwysedd uchel ac isel.

  • Gallu 4x4 oddi ar y ffordd.

  • Gallu i gludo 450 litr o ddŵr.

  • System ewyn diffodd tân yn gynwysedig, er mwyn darparu gwell swyddogaeth diffodd tân ac er mwyn defnyddio llai o ddŵr.

Gallant gludo hyd at bum person ac mae pedwar set o Offer Anadlu ar eu bwrdd.  Lleolir y PYG mewn ardaloedd gwledig ar hyd a lled y chwe ardal reoli sirol.  ​