Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uned Achub â Rhaffau

Mae’r uned achub â rhaffau yn uned arbenigol, sy’n cynnwys datrysiadau storio ar gyfer amrywiaeth eang o offer achub â rhaffau arbenigol.  Mae’n sicrhau bod gweithrediadau achub â rhaffau technegol yn medru cael eu cyflawni’n ddiogel mewn amryw o amgylcheddau. 

Caiff y cerbyd ei griwio gan dîm o weithredyddion achub â rhaffau hyfforddedig a chymwys.  Prif bwrpas yr uned yw darparu system i achub aelodau o’r gymuned a phersonél y Gwasanaeth, os digwydd iddynt fynd yn sownd neu’n analluog wrth weithio ar uchder.

Mae’r uned yn darparu gallu achub hefyd, i alluogi ein gweithredyddion hyfforddedig i gael mynediad i leoedd cyfyng a/neu anodd  ac i gynorthwyo pobl sy’n sownd mewn ardaloedd dan lefel y ddaear, megis mewn siafft pwll neu grefas.  Mae’r uned yn cynnwys y nodweddion canlynol:

  • Generadur ar fwrdd, i ddarparu goleuadau yn lleoliad digwyddiad a phwer wrth gefn.

  • Storfa arbenigol ar gyfer offer achub technegol.

  • Ardal cyfarfod a briffio ar fwrdd yr uned. 

  • Cyfleusterau ymolchi llawn.