Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uned Bad Achub

Defnyddir Unedau Bad Achub i gyflawni gwaith achub o ddyfrffyrdd mewndirol ac i ddarparu ar gyfer diogelwch y criw ar y dŵr neu gerllaw’r dŵr.  

Gelwir am wasanaethau’r badau achub i’w defnyddio unrhyw le yn y DU yn ystod cyfnodau o lifogydd lleol. Mae’r Gwasanaeth yn defnyddio badau chwyddadwy gyda chyrff anhyblyg neu hyblyg. Mae’r unedau’n cynnwys bad, trelar a cherbyd i dynnu’r trelar. Mae’r unedau’n cludo amrywiol eitemau o offer achub o ddŵr. Gall offer a drosglwyddir o unedau achub arbenigol eraill gael eu defnyddio yn ogystal.