Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uned Rheoli Digwyddiad

Mae’r Uned Rheoli Digwyddiad (ICU) yn gerbyd arbenigol, sy’n cludo amryw o offer TG a chyfathrebu. Ei phrif swyddogaeth yw cael ei lleoli mewn digwyddiad fel canolfan reoli digwyddiad. Mae’n darparu pwynt cyswllt unigol gyda Chanolfan Reoli’r Gwasanaeth, yn ogystal â darparu’r ymarferoldeb i gyfathrebu â’r gwasanaeth cyfan.  Mae gan yr uned blatfform hefyd ar gyfer cyfathrebu’n lleol yn lleoliad digwyddiad ac allbwn prif gyflenwad trydan 240V a generadur wrth gefn.  Mae hyn yn galluogi’r uned i fod yn arunig ac yn gwbl hunangynhaliol.  Mae’r uned yn cynnwys y nodweddion canlynol:

  • Ymarferoldeb cyfathrebu’n llawn â Chanolfan Reoli’r Gwasanaeth

  • System bwer hunangynhaliol

  • Ystafell gyfarfod, trafod a briffio yn lleoliad y digwyddiad  

  • Gellir mobileiddio’r uned ar unwaith er mwyn medru rheoli unrhyw ddigwyddiad yn llwyr ar draws ardal y Gwasanaeth