Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uned Tanau Bach

Small Fires UnitPeiriant a ddyluniwyd i gynyddu gallu GTACGC i gwrdd â phroffiliau risg cymunedau trefol.  Adeiledir y peiriant ar siasi Mercedes 4x4, 5,300kg.  Mae dimensiynau’r cerbyd yn galluogi iddo gael ei fobileiddio’n gyflym, a gall gael mynediad i lonydd cul ac ardaloedd ble mae tagfeydd traffig. Prif rôl yr UTB yw ymdrin â mwyafrif y digwyddiadau ble nad yw bywyd yn y fantol a galwadau gwasanaeth arbennig, gan alluogi i beiriannau’r rheng flaen i fod ar gael yn amlach. Mae ei nodweddion yn cynnwys.

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth un UTB wedi’i leoli yng ngorsaf dân Gorllewin Abertawe, sy’n ymateb i’r holl danau bach yn ardaloedd trefol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.​