Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uned yr Amgylchedd

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 3 Uned yr Amgylchedd.  Mae dwy o’r unedau’n BODIAU symudol. Mae’r llall wedi ei lleoli ar siasi LGV. Gall yr unedau yma gludo amrywiaeth rhyng-gyfnewidiol o offer i gynorthwyo mewn digwyddiadau. Prif rôl y peiriant yw atal difrod i’r amgylchedd ac i gynorthwyo gyda gweithrediadau arbed mewn digwyddiadau.  Mae’r offer nodweddiadol a gludir yn cynnwys:

  • ​Sugnwyr gwlybanwch gwaith trwm.

  • Pympiau suddadwy.

  • Defnyddiau amsugnol.