Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Datganiad o Gyfrifon

Mae Datganiad o Gyfrifon yr Awdurdod yn gyhoeddiad sy’n ofynnol gan y gyfraith.  Ei brif bwrpas yw rhoi gwybodaeth glir i’r cyhoedd, Aelodau o’r Awdurdod Tân, cyrff cyhoeddus eraill a buddgyfranogwyr, am sefyllfa ariannol Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.