Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Adnoddau Dynol

Rôl yr Adran Adnoddau Dynol yw datblygu a chynorthwyo gyda chynlluniau’r Gwasanaeth i recriwtio, datblygu a chadw gweithwyr sy’n perfformio’n dda, mewn amgylchedd teg a chefnogol. 

Mae’r adran wedi’i threfnu i bum swyddogaeth fewnol:  Cysylltiadau â Gweithwyr, Iechyd Galwedigaethol, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Gweinyddu Adnoddau Dynol a Gweinyddu Corfforaethol.  Ar y cyd, mae’r adran yn ymdrin ag amodau a thelerau cyflogaeth, ffurfio polisïau, cymorth a gweithredu, monitro absenoldeb, iechyd a lles, newid diwylliannol, recriwtio, prosesu data am weithwyr a gwasanaethau blaen tŷ. 
 
Yn ogystal, darperir cyngor a chymorth proffesiynol ar gyfer y gweithwyr a’r rheolwyr, er mwyn galluogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial.  Ffocws y tîm Adnoddau Dynol bob amser yw darparu gwasanaeth o ansawdd ar gyfer yr holl gleientiaid a budd-ddeiliaid. 
 
Y Pennaeth Adnoddau Dynol yw Mark Miles.