Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Caffael

Lleolir yr adran gaffael ym mhencadlys y Gwasanaeth, ac mae’n cynnwys y tîm caffael a’r swyddogaeth prynu a chyflenwi a leolir yn ein canolfan yn Earlswood.
 
Rydym yn ymdrin â chaffael a chyflenwi’n gychwynnol, trwodd i waredu, gan ymgorffori ystyriaethau cynaliadwy megis ffactorau economaidd, moesegol, moesol ac amgylcheddol.
 
Oddi fewn i’r tîm canolog, cwmpasir caffael corfforaethol o ran strategaeth, polisi, tendro, contractau, hyfforddiant, materion cenedlaethol a chymorth i ddeiliaid cyllidebau.  Rydym yn anelu at ddylanwadu ar gaffael cenedlaethol a sector-benodol a meithrin cydweithio.
 
Mae’r swyddogaeth prynu a chyflenwadau’n gyfrifol am reoli prynu, storio a dosbarthu gofynion y rheng flaen yn bennaf, a rhai o hanfodion ychwanegol y gwasanaeth.  Rydym yn gweithredu’n bennaf ar “sail jyst mewn pryd”, pan fod hynny’n ymarferol, trwy storfeydd canolog bach.
 
Y Pennaeth Caffael yw Lyn Jones.