Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyfathrebu Corffo​raethol a Gwasanaethau Democrataidd

Mae’r adran Cyfathrebu Corfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol, e-gyfathrebu, gweinyddiaeth a chymorth ar gyfer aelodau etholedig yr Awdurdod Tân, cydymffurfiaeth gwybodaeth, polisïau, cwynion, canmoliaethau a chymorth i dîm Caplaniaeth y Gwasanaeth.  

Rydym yn darparu ac yn cynghori ar weithgareddau cyfathrebu, yn cynnwys cyswllt â’r cyfryngau, cyfathrebu mewnol, ymgyrchoedd, hunaniaeth gorfforaethol, gwybodaeth i’r cyhoedd ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Mae’r tîm hefyd yn rheoli dylunio graffeg, y wefan a’r fewnrwyd.