Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyllid

Mae’r Adran Gyllid yn gofalu am holl gyllid y Gwasanaeth ac mae wedi’i rhannu i dair isadran: Y Gyflogres, Gwasanaethau’r Trysorlys a Chyfrifyddiaeth.

Mae tîm y Gyflogres yn ymdrin â’r holl faterion sy’n ymwneud â chyflogau a threuliau’r Cynghorwyr a’r staff, yn ogystal â materion trethiant uniongyrchol.  Mae tîm Gwasanaethau’r Trysorlys yn talu anfonebau oddi wrth ein cyflenwyr, mae’n anfon anfonebau i’n cleientiaid ac mae’n ymdrin â threthiant anuniongyrchol.  Mae’r tîm Cyfrifyddiaeth yn paratoi ac yn monitro cyllidebau, mae’n paratoi cyfrifon statudol ac mae’n rhoi cyngor i staff nac ydynt yn staff cyllid.  Yn ogystal, mae’r tîm Cyfrifyddiaeth yn ymdrin â phrydlesu, trefniadau bancio, buddsoddiadau a benthyca, yn ogystal â pharatoi enillion ariannol a thrafod gydag archwilwyr. 

​Y Pennaeth Dros Dro Cyllid​ yw Clare Williams.