Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Darparu Hyfforddiant

Rôl bennaf yr Adran Darparu Hyfforddiant yw darparu hyfforddiant ac asesiadau o ansawdd uchel mewn amryw o feysydd o sgiliau risg gritigol. Mae’r rhain yn cynnwys Offer Anadlu; Ymddygiad Tân; Gwrthdrawiadau ar y Ffordd; Codi a Chario; Achub â Rhaffau; Gyrru Ymateb Brys; Achub o Ddŵr a Gofal Brys ar Unwaith.  

Mae darparu ac asesu’r sgiliau yma’n gyson yn sicrhau bod y Gwasanaeth yn cynnal ei weithlu tra medrus, a’i fod yn darparu gwasanaeth o safon fyd-eang ar gyfer y cymunedau mae’n eu gwasanaethu.  

Yn ogystal, mae’r Adran Darparu Hyfforddiant yn darparu hyfforddiant Masnachol ar gyfer cyflogwyr lleol, a thrwy hynny mae’n gwella diogelwch yn y gymuned ac mae’n cynyddu ymwybyddiaeth o atal tân.

Y Pennaeth Darparu Hyfforddiant yw’r Rheolwr Ardal Richard Walters.​