Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn

Mae’r Adran yn cynnwys tair prif ran strategol, sef Adnoddau Dynol, Datblygu Pobl a Darparu Hyfforddiant, ac ethos pennaf y swyddogaethau cyfun yma yw galluogi’r gweithwyr i fwyhau eu potensial i gyflawni rhagoriaeth sefydliadol.  

Mae’r Adran yn cynorthwyo’r Gwasanaeth gyda meysydd allweddol, o ddethol a recriwtio gweithwyr yn y lle cyntaf, yn cynnwys yr holl sectorau o gyflogaeth, trwodd i ddatblygu unigolion a thimau, gan gynnwys cymwysterau proffesiynol a gweithgareddau hyfforddiant risg gritigol weithredol.   

Yn ogystal, mae’r Adran yn gyfrifol am Iechyd a Lles y gweithwyr, trwy Sgrinio Iechyd Galwedigaethol ac Arolygu Iechyd, ynghyd â datblygu Polisi ar gyfer Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac eiriolaeth. 
 
Caiff cydymffurfiaeth gyfreithiol ym meysydd cyfraith cyflogaeth ei arolygu gan yr Adran Adnoddau Dynol, tra bod asesu cymhwysedd a chyfleoedd i ddatblygu yn cael eu darparu a’u monitro gan y Timau Datblygu Pobl a Darparu Hyfforddiant, fel rhan o raglen dreigl o gyrsiau a gweithgareddau.  
 
Darperir data am berfformiad statudol ar gyfer Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, fel rhan o ofynion llywodraethu a chraffu’r Awdurdod Tân.
 
Y Pennaeth Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn yw Kevin Jones.