Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Datblygu Pobl

Rôl bennaf yr Adran Datblygu Pobl yw canfod a chefnogi cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol ar gyfer yr holl staff, er mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth yn cynnal ac yn datblygu gweithlu tra medrus.

Cydnabyddir bod datblygu cyfleoedd i ddysgu a datblygu ar gyfer personél yn holl bwysig i lwyddiant y Gwasanaeth yn y dyfodol.  Mae’r adran yn ymrwymedig i ddatblygiad parhaus y model ‘Llwybrau Datblygu Sefydliadol’,  er mwyn canfod a chynorthwyo unigolion gyda’u rolau o fewn y Gwasanaeth.

Y Pennaeth Datblygu Pobl yw’r Rheolwr Grŵp Richard Woodhead.​