Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lleihau Risg yn y Gymuned

Rôl bennaf yr adran yw datblygu, gweithredu a chyd-drefnu strategaethau, polisïau, gweithdrefnau, canllawiau a hyfforddiant mewn perthynas â thân a diogelwch yn y gymuned.  

Mae’r adran yn cynorthwyo’r Ardaloedd Rheoli Sirol i ddarparu mesurau atal a diogelu rhag tân effeithiol ac effeithlon yn eu cymunedau.

Rhennir yr adran i ddwy isadran wahanol, Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau a Diogelwch yn y Gymuned.

Diogelwch yn y Gymuned yw’r Karen Jones.

Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau yw'r David Hancock.