Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Rheoli Risg Weithredol

Mae’r Adran Rheoli Risg Weithredol yn sicrhau bod ein personél gweithredol a’r cymunedau a wasanaethwn yn cael cynnig y lefelau gorau posib o ddiogelwch ac amddiffyniad.

Cyflawnir hyn trwy adolygu ein gweithgareddau gweithredol yn gyson, a datblygu gweithdrefnau gweithio ‘arfer gorau’ i’r diffoddwyr tân i’w mabwysiadu.  Darperir gweithdrefnau ac arferion gweithio newydd ar gyfer ein diffoddwyr tân, trwy gyfrwng System Dysgu Gweithredol ryngweithiol, sydd hefyd yn cael ei rheoli gan yr Adran.

Yn ogystal â’i waith gweithdrefnol, mae’r Adran yn adolygu ac yn asesu effeithiolrwydd offer gweithredol, mae’n canfod datblygiadau a gwelliannau technolegol, a all fod o fudd i ddiogelwch diffoddwyr tân ac effeithlonrwydd gweithredol. 

Trwy ein gwaith, gall pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â’n hardal weithredol gael sicrwydd a hyder bod y Gwasanaeth yn medru cynnig y lefelau uchaf o amddiffyniad iddynt.  

Y Pennaeth Rheoli Risg Weithredol yw’r Rheolwr Ardal Chris Margetts.​