Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Risg Gorfforaethol

Mae’r Adran Risg Gorfforaethol yn darparu rôl strategol wrth reoli risg busnes o fewn y Gwasanaeth, trwy roi cyngor a chyfarwyddyd ar chwe thestun gwahanol sef Hawliadau Atebolrwydd a Chyfreitha, Risg Busnes, Iechyd a Diogelwch, Rheoli Yswiriant, Rheoli’r Amgylchedd a Chynaladwyedd a Pharhad a Diogelwch Busnes. 

Mae gan rai o’r meysydd yma oblygiadau statudol a rheoleiddiol cysylltiedig, y mae’n rhaid i’r Gwasanaeth i gydymffurfio â nhw neu wynebu her gyfreithiol.  Yn ogystal, mae rheoli materion rheoli risg busnes effeithiol yn bwysig iawn, er mwyn sicrhau bod gwariant cyhoeddus yn y meysydd yma mor effeithiol ag sy’n bosib.

Mae diogelu iechyd, diogelwch a lles holl weithwyr y Gwasanaeth ac aelodau o’r cyhoedd, a allai gael eu heffeithio gan ein gweithgareddau, o’r pwys mwyaf i’r Gwasanaeth, y mae cyfrifoldeb ar y cyd gan y Prif Swyddog Tân a’r Awdurdod Tân ar draws y sefydliad cyfan.
Pennaeth yr Adran Risg Gorfforaethol yw Mydrian Harries, a chynorthwyir ef yn ei waith gan bum cydweithiwr arbenigol.