Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rôl yr Adran TGCh yw gweithredu a chefnogi technolegau gwybodaeth mewn modd diogel, er mwyn cyflawni gwelliannau o ran effeithlonrwydd busnes, i wella diogelwch diffoddwyr tân gweithredol ac i awdurdodi holl staff y Gwasanaeth.  

Mae dwy elfen i’r Adran TGCh, sef Cymorth a Datblygu.  Mae’r gangen Cymorth yn ymdrin â chydosod a gofynion cynnal a chadw caledwedd Cyfrifiadur Personol, offer radio, gwasanaeth galw personol a gofynion data symudol, tra bod y tîm Datblygu yn ymgymryd â’r gwaith o gomisiynu, ffurfweddu a rheoli systemau meddalwedd busnes. 

Mae swyddogaeth Desg Gwasanaeth yn darparu pwynt cyswllt sengl ar gyfer defnyddwyr y Gwasanaeth, ar yr holl faterion sy’n ymwneud â TGCh, byddent yn ymwneud â Chymorth neu Ddatblygu.  Mae’r Ddesg Gwasanaeth yn rhan o swyddogaeth Gweinyddu’r Adran.

Y Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yw Nigel Williams.