Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trafnidiaeth

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cadw fflyd o gerbydau helaeth, sy’n cynnwys amrywiaeth eang o gerbydau arbenigol.  

Cyfrifoldeb yr Adran Drafnidiaeth yw cefnogi’r cerbydau yma, a sicrhau eu bod ar gael yn gyson i gynorthwyo gyda’r amrywiaeth gyfan o ofynion gweithredol a wynebir gan y Gwasanaeth.

Caiff y fflyd gerbydau a’r holl offer cysylltiedig eu cynnal a’u cadw’n unol â rheoliadau diweddaraf Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân (CFOA) a’r Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr (VOSA). Mae’r tîm Trafnidiaeth yn ymrwymedig i gefnogi amcanion strategol y Gwasanaeth ac, yn ei dro, darparu rhagoriaeth o ran y gwasanaeth mae’n ei gynnig i’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu. Cenhadaeth yr Adran Drafnidiaeth yw sicrhau bod y fflyd a’r holl offer yn cael eu cynnal a’u cadw i’r safon uchaf posib, wrth gyflawni amcanion strategol ac ariannol y Gwasanaeth ar yr un pryd.

Y Pennaeth Trafnidiaeth yw’r Rheolwr Ardal Andrew Francis.​