Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Gweithredol

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn y swyddogaeth rheoli uchaf o fewn y Gwasanaeth ac yn cynnwys y Prif Swyddog Tân , a gefnogir gan bedwar Prif Swyddogion eraill , sydd yn eu tro yn gyfrifol am y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Darparu , Cyfadran Adnoddau a'r Cymorth Gweithredol a Gyfarwyddiaeth Gwella.

​Chris Davies, QFSM, MBA.
Prif Swyddog Tân​
Rob Quin
Dirprwy Prif Swyddog Tân​ Dros Dro a Cyfarwyddwr Datblygu​​​​
​Kevin Jones
Prif Swyddog Cynorthwyol​ Dros Dro​ a Cyfarwyddwr Adnoddau​
​Roger Thomas
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Dros Dro a Cyfarwyddwr Cymorth a Gwelliant Gweithredol