Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chris Davies, QFSM, MBA
Prif Swyddog Tân 

Ymunodd Chris â Gwasanaeth Tân De Morgannwg ym 1984, a bu'n gwasanaethu yng ngorsafoedd Caerdydd, Trelái, Y Rhath a'r Eglwys Newydd, fel Diffoddwr Tân ac fel Swyddog. 

Wedi ad-drefnu Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru ym 1996, cafodd Chris y cyfle i gael ei secondio i Goleg y Gwasanaeth Tân am dair blynedd, fel Swyddog Rhanbarthol Cynorthwyol, yn gweithio oddi fewn i'r cyfleuster Gorchymyn a Rheoli.

Wedi dychwelyd i Dde Cymru yn 2000, cafodd ei benodi'n Swyddog Cynllunio at Argyfwng, ac yna'n fuan wedyn daeth yn Bennaeth Cymorth Risg Weithredol.  Yna, cafodd gyfle arall i gael ei secondio gyda phrosiect Dimensiwn Newydd y Llywodraeth, ble bu’n gyfrifol am roi’r rhaglen Cydnerthedd Cenedlaethol ar waith ar gyfer Cymru gyfan ac roedd yn Gadeirydd ar Grŵp CBRN(E) Cymru Gyfan.

Yna, cafodd Chris ei benodi'n Ddirprwy Reolwr Rhanbarthol yn Adran y De o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ac yna aeth ymlaen i fod yn Bennaeth Diogelwch yn y Gymuned.  Yn 2008 symudodd i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, fel Pennaeth Corfforaethol Lleihau Risg yn y Gymuned, gyda chyfrifoldeb am faterion yn ymwneud â Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau a Diogelwch Rhag Tân yn y Gymuned.

Yn 2011, cafodd Chris ei benodi'n Brif Swyddog Tân Cynorthwyol, Cyfarwyddwr Risg, gyda chyfrifoldeb am Risg Gorfforaethol, Trafnidiaeth, Diogelwch yn y Gymuned, Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau a Rheoli Risg Weithredol.

Yn 2014, cafodd Chris ei benodi’n Brif Swyddog Tân ar Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Urddwyd Chris gyda Medal Gwasanaeth Tân y Frenhines, am ei wasanaeth nodedig, yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd Brenhines yn 2017.​

Mae gan Chris ddau fab ac mae’n byw gyda’i bartner Ceri yn ardal Y Mwmbwls, Abertawe.​​