Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyfarwyddiaethau ac Adrannau

Mae’r bedair Cyfarwyddiaeth rheoli o fewn y Gwasanaeth yn cynnwys nifer o Adrannau ar wahân. Mae rolau’r adrannau yma’n dra amrywiol, ac maent yn ymdrin â swyddogaethau megis Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau, Gweithrediadau’r Rheng Flaen, Gweithgareddau’r Ganolfan Reoli, Cyllid ac Adnoddau Dynol.