Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Robert Quin
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol​ / Cyfarwyddwr Cymorth Gweithredol a Gwelliant

​Ymunodd Rob â Gwasanaeth Tân Gorllewin Morgannwg yn 1986 gan wasanaethu yng Ngorsafoedd Abertawe a Threforys fel diffoddwr tân cyn cael ei ddyrchafu’n Ddiffoddwr Tân Arweiniol yn 1993.

Yn fuan ar ôl uno Gwasanaethau Tân Dyfed, Powys a Gorllewin Morgannwg yn 1996, cafodd ei ddyrchafu i reng Is-swyddog, gan wasanaethu yn adran hyfforddi Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar ei newydd wedd, lle arhosodd tan 2003.

Ar ôl cyfnod pellach yn cyflawni dyletswyddau gweithredol, yn 2004 cafodd Rob ei ddyrchafu’n Swyddog Gorsaf yn yr adran Datblygu Staff, a hynny tan 2006.  

Ers hynny, bu’n llwyddiannus yn ei rôl fel Comander Gorsaf yn Nhreforys, Is-Gomander Sirol yng Nghastell-nedd Port Talbot, Comander Sirol yn Sir Gaerfyrddin ac fel Pennaeth Risgiau Corfforaethol, yn gyfrifol am Leihau Risgiau Cymunedol a Rheoli Risgiau Gweithredol. 

Fis Mai 2014, cafodd Rob ei benodi’n Brif Swyddog Tân Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Risgiau, yn gyfrifol am Risgiau Corfforaethol, Trafnidiaeth, Diogelwch Cymunedol, Diogelu Busnesau rhag Tân a Rheoli Risgiau Corfforaethol.  

Dechreuodd Rob yn ei swydd bresennol fel Cyfarwyddwr Cymorth Gweithredol a Gwelliant ym mis Mai 2015 ac mae’n gyfrifol am Adnoddau Dynol, Trafnidiaeth, Hyfforddi a Datblygu, Risgiau Corfforaethol a Gwasanaethau Technegol 

Mae Rob yn briod â dau o blant ac mae’n byw yng Ngorllewin Abertawe.​