Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwobr Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

Ym mis Ebrill 2014 daeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin yn y Gwasanaeth Tân ac Achub cyntaf i dderbyn Lefel 5 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd, sef gwobr Amgylcheddol uchaf Llywodraeth Cymru ar draws y sefydliad cyfan. 

Mae’r Ddraig Werdd yn cydnabod ymrwymiad y Gwasanaeth at faterion amgylcheddol ac mae wedi rhoi cymorth amhrisiadwy i alluogi’r Gwasanaeth i gwrdd â’i dargedau cynaladwyedd. 

Mae’r Safon yn cynnwys pum lefel, gyda phob un o’r lefelau wedi eu paratoi i fod yn systemau unigol.  Wrth i’r lefel godi o un i bump, felly mae’r lefel o gymhlethdod.