Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​Dathly Llwyddiant

​Bob blwyddyn rydym yn cynnal y Gwobrau Dathlu Llwyddiant sef ein cyfle i gydnabod a dathlu llwyddiant eithriadol a wnaed gan ein staff ac eraill i wneud ein cymunedau'n lleoedd mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld. 

Mae gennym ystod o gategorïau wobr gynllunio i gydnabod y cyfraniadau a wneir gan rhyfeddol nid yn unig Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub staff y Gwasanaeth, ond hefyd yn aelodau o'r gymuned, pobl ifanc a sefydliadau sy'n cynorthwyo'r Gwasanaeth.​​

Cynhelir Gwobrau Dathlu Llwyddiant 2014 ar Nos Iau’r 20 fed o Dachwedd 2014 yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

Lluniwyd deg gwobr arbennig i gydnabod y cyfraniad eithriadol a wnaed, nid yn unig gan y bobl ymroddedig oddi fewn i’r Gwasanaeth, ond hefyd yr aelodau o’r gymuned sy’n parhau i’n cynorthwyo ni wrth ddiogelu ein cymunedau.   

Erbyn hyn, mae enwebiadau’n agored ar gyfer y categorïau canlynol:

  • Gwobr Llwyddiant Unigol - Llwyddiant unigol eithriadol neu unigolyn sydd wedi perfformio’n gyson tu hwnt i ddisgwyliadau trwy gydol y flwyddyn.

  • Gwobr Llwyddiant Tîm – Llwyddiant tîm eithriadol neu dîm sydd wedi perfformio’n gyson tu hwnt i ddisgwyliadau trwy gydol y flwyddyn.

  • Gwobr Gorsaf y Flwyddyn – Gorsaf sydd wedi perfformio tu hwnt i ddisgwyliadau neu sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at y gymuned leol.

  • Gwobr Llwyddiant Cymunedol – Cynllun neu ddigwyddiad llwyddiannus sydd wedi bod o fudd i’r Gwasanaeth neu’r cyhoedd, trwy waith partneriaeth mewnol neu allanol ardderchog.

  • Gwobr Arloesedd – Unigolyn neu dîm a ddatblygodd gynllun sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu gwasanaeth a pherfformiad.

  • Gwobr Datblygiad Personol - Llwyddiant academaidd eithriadol gan unigolyn, neu unigolyn sydd wedi perfformio’n gyson tu hwnt i ddisgwyliadau, yn academaidd neu’n alwedigaethol, trwy gydol y flwyddyn.

  • Gwobr Llwyddiant Person Ifanc – Person ifanc sydd wedi dangos perfformiad neu ddewrder eithriadol yn ystod y flwyddyn.

  • Gwobr Elusen y Diffoddwyr Tân – Unigolyn neu dîm sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol tuag at Elusen y Diffoddwyr Tân. 

  • Gwobr Llwyddiant Eithriadol y Prif Swyddog Tân – Unigolyn neu dîm sydd wedi dangos llwyddiant neu ddewrder eithriadol wrth gyflawni nodau ac amcanion Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

  • Gwobr Cyflawniad Oes – Unigolyn eithriadol sydd wedi cyfrannu dros 30 mlynedd o wasanaeth ac sydd wedi dangos ymroddiad neilltuol tuag at y Gwasanaeth. 

Cliciwch yma i wneud enwebiad a chwblhewch y ffurflen enwebu ar-lein, os gwelwch yn dda. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw dydd Gwener y 30ain o Awst 2013.

Yn ogystal, bydd y digwyddiad Dathlu Llwyddiant yn cydnabod ymroddiad personél mewn lifrai a heb lifrai, sydd wedi ymroi 20 mlynedd ddiwethaf eu gyrfa i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, trwy gyflwyno iddynt Fedal Gwasanaeth Hir ac Ymarweddiad Da'r Frenhines. 

Noddir y digwyddiad cyfan ac rydym yn dra diolchgar am haelioni anhygoel y niferus sefydliadau sy’n parhau i gefnogi’r Gwasanaeth a’n gwaith yng nghymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Os hoffech wybod mwy am y digwyddiad neu gyfleoedd posib i noddi, yna cysylltwch â’r Adran Cyfathrebu Corfforaethol ar 01267 226 866, os gwelwch yn dda.​