Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Safon Iechyd Corfforaethol - Gwobr Aur

Ym mis Chwefror 2014 derbyniodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Wobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol. 

Caiff y Safon Iechyd Corfforaethol ei redeg gan Lywodraeth Cymru ac mae’n farc ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru. 

Mae'r wobr yn cydnabod ein hymrwymiad i iechyd a lles ein staff drwy ddarparu ystod eang o wasanaethau a chyfleoedd i unigolion i gymryd rhan mewn ymarfer corff, digwyddiadau tîm, gweithio hyblyg, sgrinio iechyd a mesurau eraill wedi'u cynllunio i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw y ddau a datblygu cynaliadwy.​​​​