Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​Cynaladwyedd a’r Amgylchedd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio i daclu problemau’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a llygredd. Rydym yn cydnabod bod ein gweithrediadau’n cael effaith ar yr amgylchedd, yn fyd-eang ac yn lleol, ac rydym yn ymrwymedig i leihau’r effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd oddi fewn i gyfyngiadau ariannol, gweithredol ac o ran adnoddau.


Strategaeth Cynaladwyedd a'r Amgylchedd​​​

Mae copi o Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol 2017/2018 ar gael ar gais.

Rydym yn gwybod y bydd yr effaith fwyaf ar gyflawni leihau gwastraff ac arbed ynni fod i fabwysiadu polisïau ac arferion a fydd yn newid y ffordd yr ydym yn cynnal ein busnes i gael effeithiau positif ar yr amgylchedd. Rydym wedi ymrwymo i wneud hyn o fewn y paramedrau y  Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd​.​

Polisi Amgylcheddol - Datganiad o Fwriad​​.
Polisi Amgylched.​