Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein Cynlluniau

 

Cynlluniau Corfforaethol

Cynllun Corfforaethol 2017 - 2022

Yn y gorffennol, rydym wedi llunio Cynllun Strategol pum mlynedd a Chynllun Gwella Blynyddol i gyd-fynd ag ef. Gyda chyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym wedi manteisio ar y cyfle i adolygu ein proses gynllunio a chreu Cynllun Corfforaethol sengl ac integredig ar gyfer 2017-2022.

Mae’r Cynllun hwn yn amlinellu ein Blaenoriaethau Strategol pum mlynedd (2017-2022) a’n Hamcanion Gwella ar gyfer 2017/2018.

Cynlluniau Strategol

Cynllun Strategol ​2016 - 2021

Cynllun Strategol 2015 - 2020
Mae’r cynllun hwn yn amlinellu gweledigaeth strategol Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf, gyda ffocws clir ar wella diogelwch ein cymunedau a’n gweithwyr.

Asesiad Perfformiad​​​​ Blynydd

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2016 - 2017​