Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Gorllewin Abertawe

Gorsaf Dân Gorllewin Abertawe
Lôn Sgeti
Abertawe
SA2 8QB

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau Domestig
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Larymau Tân Awtomatig
 

Mae Gorsaf Dân Gorllewin Abertawe ar Lôn Sgeti, Abertawe ger Ysbyty Singleton. Mae’r lleoliad hwn yn galluogi mynediad hawdd a chyflym i ochr orllewinol Abertawe, gan gynnwys y Mwmbwls, Gŵyr, Cilâ a Townhill etc. Mae gan Orllewin Abertawe:

Bwmp Achub Awyrol – mae gan y peiriant hwn blatfform awyrol 30 metr er mwyn delio ag adeiladau uchel a digwyddiadau eraill lle mae angen peiriant estyn yn uchel. Yn ogystal, mae ganddo allu gwell i ddelio â gwrthdrawiadau traffig ffyrdd a sefyllfaoedd eraill sy’n caethiwo pobl, yn ogystal â chynnal a gwella’r ffyrdd traddodiadol o ddelio â thanau. Mae ganddi’r offer tân ac achub diweddaraf yn ogystal â systemau gwybodaeth a luniwyd i sicrhau bod diffoddwyr tân yn cael y data presennol o ran risgiau penodol.

Un peiriant tân llai a ddyluniwyd i gael mynediad at ardaloedd cyfyngedig megis ffyrdd cul.

Mae’r orsaf yn rhannu ei chyfleusterau ag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru lle lleolir un criw ambiwlans.