Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Treforys

Gorsaf Dân Treforys

Heol Sway
Treforys
Abertawe
SA6 6JA

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau Domestig
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Larymau Tân Awtomatig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae Gorsaf Dân Treforys yn gwasanaethu cyrion Abertawe, sef un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, ac mae’n cynnwys cymunedau Bôn-y-maen, y Clâs, Clydach, Gellifedw, Blaenymaes, Glandŵr, Llansamlet, Winch Wen, Plasmarl, Brynhyfryd, Trallwn, Pentrechwyth ac Ynystawe.

Mae gan yr orsaf Bwmp Achub sy’n rhoi rhagor o allu di-oed i ddiffoddwyr tân wrth ddelio â gwrthdrawiadau ffyrdd difrifol, yn ogystal â chynnal a gwella’r ffyrdd traddodiadol o ddelio â thanau. Mae ganddi’r offer tân ac achub diweddaraf yn ogystal â systemau gwybodaeth a luniwyd i sicrhau bod diffoddwyr tân yn cael y data presennol o ran risgiau penodol.

Mae gan yr orsaf hefyd Landrover – cerbyd 4x4 – sy’n drelar peiriant amlbwrpas a gaiff ei ddefnyddio ar y cyd â’r Landrover yn system ymateb oddi ar y ffordd ar gyfer tanau megis glaswelltiroedd. Mae’r orsaf hefyd yn Orsaf Ddŵr. Mae personél yn cael hyfforddiant er mwyn darparu cymorth mewn digwyddiadau dŵr llonydd e.e. llifogydd.

Mae’r orsaf yn rhannu ei chyfleusterau ag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru lle lleolir un criw ambiwlans.