Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Glyn-nedd

Gorsaf Dân Glyn-nedd
Glyn-nedd
Castell-nedd
SA11 5EW

Ffôn
: 0370 6060699​

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.

 

Mae Glyn-nedd yng Ngwm Nedd yn gartref i wlad y rhaeadrau. Ardal y rhaeadrau ger Pontneddfechan yw’r porth i Fannau Brycheiniog.

Mae gan Orsaf Dân Glyn-nedd Bersonél Dyletswydd Wrth Gefn ac mae’n gwasanaethu poblogaeth o 8000. Adeiladwyd gorsaf dân Glyn-nedd yn y 1970au ac fe’i lleolir yn Wellfield Place ochr yn ochr â’r Orsaf Ambiwlans Leol. Mae’r orsaf yn gwasanaethu tref Glyn-nedd ac ardaloedd cyfagos Resolfen, Cwmgwrach, Pontneddfechan ac Ystradfellte â’i rhaeadrau hardd. Mae ardal yr Orsaf yn wledig ar y cyfan ond mae’n denu digwyddiadau megis Rali Cymru Prydain Fawr a digwyddiadau gwytnwch gan gynnwys Pencampwriaeth Beicio Mynydd Disgynnol Cymru a sawl triathlon wrth byllau lleol Rheola. Mae’r digwyddiadau hyn yn denu miloedd o wylwyr i’r ardal bob blwyddyn.

​Lleolir yr orsaf yn strategol i wasanaethu cymunedau Cwm Nedd ac mae hefyd yn darparu cymorth gweithredol yng Nghastell-nedd, Hirwaun, Blaendulais ac Aber-craf.​​​ Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad yng Ngorsaf Dân Glyn-nedd, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.​