Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Llandysul

Gorsaf Dân Llandysul
Heol Pencader
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 4AE

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau pob Categori o Alwadau Diangen
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Llandysul boblogaeth o 7,557. Mae Llandysul yn dref fach yng Ngheredigion. Mae cymuned Pont Tyweli yn syth ar draws afon Teifi yn Sir Gaerfyrddin. Does dim llawer o ddiwydiant yn Llandysul, felly mae’n dibynnu ar dwristiaeth, Canolfan Ganŵio Paddlers a’r cyfleoedd arbennig i bysgota yn afon Teifi i gynnal yr economi leol.

Mae’r brif ardal y mae’r orsaf yn gyfrifol amdani yn ymestyn o Dalgarreg yn y gogledd, Alltwalis yn y de, Llanllwni yn y dwyrain a Henllan yn y gorllewin, ac mae rhan helaeth o’r ardal yng Ngheredigion.

Y prif risgiau yw depos storio Nwy ac Olew West Wales Gas ac O J Williams.

Mae rhwydwaith o ffyrdd A a B trwy’r ardal a ffordd osgoi newydd sy’n uno Caerfyrddin ac Aberystwyth a phentrefi a threfi bach eraill.