Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Pont-iets

Gorsaf Dân Pont-iets
Heol Meinciau
Pont-iets
Sir Gaerfyrddin
SA15 5TR

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Tân Diangen o Larymau Tân Awtomatig
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Pont-iets boblogaeth o 8,531. Mae Pont-iets yn bentref yng Nghwm Gwendraeth sydd hanner ffordd rhwng Caerfyrddin a Llanelli. Mae’r orsaf yn darparu cefnogaeth frys ar gyfer Pont-iets, Pont-henri, Meinciau, Carwe, Pump-hewl ac ardaloedd Trimsaran a Phontyberem.

Mae’r ardal yn wledig ar y cyfan ac mae ganddi gymunedau preswyl bach. Daw’r prif risgiau o’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B sy’n arwain at Gaerfyrddin a Llanelli.

Mae afon Gwendraeth yn llifo trwy’r dref lawr i’r foryd yng Nghydweli, a gall hyn achosi risg yn achlysurol o lifogydd a gwaith achub o ddŵr.​​