Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Llandrindod

Gorsaf Dân Llandrindod

Parc Noyadd
Llandrindod
Powys
LD1 5DF​

Map i Gorsaf Dân Llandrindod​​

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. achub, llifogydd ayb.)
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau nifer y Galwadau Tân Diangen gan Larymau Tân Awtomatig
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae Llandrindod yn ‘hub’ cadarn i Gymru ac mae’n llawn bwrlwm gyda phoblogaeth o 9,402. Yn ogystal â’r gwreiddioldeb yn y siopau celf a chrefft lleol, ceir amrywiaeth o gynnyrch a gwasanaethau ar y strydoedd ac amryw o fwytai croesawgar a dewis o lety (gwely a brecwast, hunan arlwyo, gwestai, carafanau – statig a symudol). Mae cymeriad Llandrindod yn deillio o’i hanterth Fictorianaidd a chynhelir gŵyl flynyddol ym mis Awst pan fo pobl a busnesau lleol yn camu’n ôl mewn amser i Landrindod Oes Fictoria.

Mae gan Landrindod Orsaf Dân Gyfunol newydd, Gorsaf yr Heddlu a Llys Ynadon a gwblhawyd yn 2012. Mae’r Orsaf Dân yn gwasanaethu tref Llandrindod a chymunedau cyfagos Betws Diserth a Thregoed, Llanbadarn Fawr, Llangunllo, Llanllŷr a Chrossgates. Tref Llandrindod yw canolfan weinyddol y Sir ac mae ganddi lawer o anheddau, siopau a busnesau. Mae gweddill ardal yr Orsaf yn wledig yn bennaf. Y prif risg ar gyfer Llandrindod a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal yn ogystal â chefnffordd yr A470. Mae gan y dref hefyd risgiau eraill gan gynnwys ysbyty, coleg, ysgol uwchradd, a rheilffordd a gorsaf drenau.​

​​