Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Llanfair-ym-Muallt

Gorsaf Dân Llanfair-ym-Muallt
Heol y Garth
Llanfair-ym-Muallt
Powys,
LD2 3AR

Ffôn
: 0370 6060699​

Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013
  • Lleihau Galwadau Tân Diangen
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Simneiau
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. achub, llifogydd ayb.)


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​

 

Mae gan Lanfair-ym-Muallt boblogaeth o 5,675. Mae’r Orsaf yn gwasanaethu tref Llanfair-ym-Muallt a chymunedau cyfagos Llyswen, Erwyd, Llanelwedd a Llanafanfawr.

Y prif risg ar gyfer Llanfair-ym-Muallt a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydwaith o ffyrdd A a B sy’n arwain at Lanfair-ym-Muallt yn ogystal â chefnffordd yr A470 sy’n mynd trwy’r dref. Mae Afon Gwy yn llifo trwy’r dref a gall ar adegau beri risg o lifogydd ac achubiadau dŵr. Mae Llanfair-ym-Muallt yn cynnal Sioe Frenhinol Cymru bob blwyddyn ym mis Gorffennaf sy’n cynyddu nifer y bobl a cherbydau yn yr ardal yn sylweddol. Mae maes y sioe hefyd yn cynnal amryw o ddigwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn gan gynnwys digwyddiadau merlod a cheffylau, sioeau cŵn, ffeiriau hen bethau a ffeiriau i gasglwyr, ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at atyniad yr ardal hon.

Mae Llanfair-ym-Muallt yn cynnig amryw o atyniadau: cefn gwlad prydferth nas difethwyd sy’n ddelfrydol ar gyfer cerdded, merlota a beicio mynydd; gweithgareddau hamdden a chwaraeon gan gynnwys pysgota yn afonydd adnabyddus Gwy ac Irfon; Cwrs Golff 18 twll a Chanolfan Chwaraeon fodern sy’n darparu amrywiaeth eang o gyfleusterau.