Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Llanwrtyd

Gorsaf Dân Llanwrtyd

Ffordd Dolycoed
Llanwrtyd
Powys,
LD5 4RA

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • ​Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. achub, llifogydd ayb.)
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Galwadau Diangen


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan Lanwrtyd boblogaeth o 1,851 ac mae’n cynnig llety o safon uchel mewn amrywiaeth o fwytai, lleoedd gwely a brecwast, tai llety, gwestai, bythynnod a thafarndai. Llanwrtyd yw’r dref leiaf ym Mhrydain, ac mae wedi’i lleoli wrth galon Cymru ger Bannau Brycheiniog, Llanfair-ym-Muallt a Llanymddyfri. Mae Llanwrtyd yn gartref i Snorclo mewn Corsydd, y Marathon Dyn yn Erbyn Ceffyl, Real Ale Wobble a digwyddiadau anarferol eraill.

Mae’r Orsaf yn gwasanaethu tref Llanwrtyd a chymunedau cyfagos Beulah, Garth a Llangamarch. Mae’n lleoliad poblogaidd i dwristiaid a daw llawer o ymwelwyr i’r dref a’r ardal gyfagos bob blwyddyn. Y prif risg ar gyfer Llanwrtyd a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal. Mae’r Orsaf hefyd yn cefnogi’r Gwasanaeth Ambiwlans yn yr ardal trwy ddarparu Gwasanaeth Cyd-ymatebwyr.