Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doc Penfro​

Gorsaf Dân Doc Penfro
Stryd Fawr
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6PH

Ffôn
: 0370 6060699​

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013
  • Tanau mewn Anheddau
  • Tanau Eilaidd
  • Galwadau Tân Diangen
  • Gwrthdrawiadau ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Lleolir Doc Penfro (poblogaeth o 22,098) ar lan ddeheuol moryd Cleddau ger hen dref Penfro.

Mae’r orsaf yn cynnwys de orllewin Sir Benfro gan gynnwys Angle, Hundleton, Freshwater East a Llandyfái.

Mae’r diwydiant ynni yn ffurfio prif risg yr ardal am fod purfa olew fawr a gorsaf ynni nwy newydd yn yr ardal. Mae hyn yn pennu bod rhaid i’r diffoddwyr tân yn Noc Penfro gael gwybodaeth arbenigol i allu ymdopi â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r llongau yn y porthladd a’r cyfleusterau diwydiannol mawr sydd ar y lan. Mae’r terfynfa fferi sy’n cario llwythi a theithwyr i Iwerddon â’r traffig perthynol ar hyd yr A477 yn cynyddu’r risg o wrthdrawiadau traffig ffyrdd. Mae risgiau eraill yn cynnwys risgiau domestig a’r isadeiledd sy’n hanfodol mewn tref o’r fath hon a chanddi ffin forol ar dair ochr.