Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Hwlffordd

Gorsaf Dân Hwlffordd
Rhiw Myrddin
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1PE

Ffôn
: 0370 6060699​

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Prif Danau
  • Tanau mewn Anheddau
  • Gwrthdrawiadau ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae Hwlffordd, tref y sir, wedi’i lleoli yn rhannau uchaf moryd Cleddau ac mae ganddi boblogaeth o 25,529.

Mae’r orsaf yn cynnwys ardal fawr gan gynnwys Johnston, Niwgwl, Treletert, a’r A40 cyn belled â Phont Canaston.

Y dref yw canolbwynt rhwydwaith ffyrdd Sir Benfro â chefnffordd yr A40 o’r dwyrain yn mynd drwyddi i Abergwaun ac mae prif ffyrdd eraill i Aberdaugleddau, Penfro a Thyddewi yn ymestyn o’r dref. Mae’r rhwydwaith hon o ffyrdd A prysur yn golygu bod gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yn un o’r prif risgiau yn yr ardal.

Mae’r rheilffordd i Aberdaugleddau a phurfa Murco yn mynd heibio’r dref, ac mae Afon Cleddau yn llifo trwy ganol y dref gan achosi llifogydd achlysurol i ardal isel y farchnad. Mae gweddill y risgiau yn yr ardal yn cynnwys y siopau yng nghanol y dref, y parc manwerthu, y diwydiant ysgafn a’r maes awyr yn Llwyn Helyg. Ffermio yw’r prif ddiwydiant yn ardal gorsaf Hwlffordd.