Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Cadeirydd yr Awdurdod Tân

Cyng. Janice Dudley ​

Wedi tair blynedd ar ddeg yn gwasanaethu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, cafodd y Cyng. Janice Dudley, sef y Dirprwy Gadeirydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ei phenodi yn Gadeirydd ym mis Mehefin 2016.

 

Mae gan Janice bymtheng mlynedd o brofiad o fod yn Gynghorydd Cymuned ar Gyngor Cymuned Blaenhonddan, Castell-nedd, a thair blynedd ar ddeg yn Gynghorydd Bwrdeistref Sirol ar gyfer De Bryn-coch, Castell-nedd. Eleni, cafodd y fraint o ddod yn Ddirprwy Faer y Fwrdeistref ar gyfer blwyddyn 2016/2017 y Cyngor.

 

Y Cyng. Dudley yw sefydlydd a Llywydd y Clwb Dydd Mercher Nifty yn Waunceirch, ac mae hi'n falch iawn o fod yn Gadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Waunceirch. Ar ben hyn, mae hi ar sawl pwyllgor arall ac yn gyfrifol am nifer o ddyletswyddau eraill.

 

Cafodd Janice ei dyrchafu yn Rheolwr Ardal ar gyfer Turners Shoes yn 1980, y fenyw gyntaf, ar y pryd, i gael dyrchafiad i rôl o'r fath. Mae hi'n wraig fusnes adnabyddus, a oedd yn berchen ar ei busnes llenni a defnyddiau ei hun yn Rhydaman am nifer o flynyddoedd.

Roedd hi'n Asesydd NVQ ac yn Ddilysydd Manwerthu allanol cyn dod yn rhan o Lywodraeth Leol.


Mae'r teulu yn hynod bwysig i Janice, sy'n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae hi'n awyddus i ddatblygu aelodau'r staff trwy Gymwysterau Galwedigaethol, er mwyn gwella lefel eu sgiliau.