Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans
Cadeirydd yr Awdurdod Tân

Rwyf wedi bod yn Gynghorydd Sir yn cynrychioli Ward Llanrhystud, Ceredigion, er 2004, ac wedi bod yn aelod o'r Awdurdod Tân er 2012.

Ochr yn ochr â'm rôl fel Cynghorydd, rwy'n Gyfarwyddwr y busnes teuluol, sef Parc Penrhos yn Llanrhystud, ac rwyf hefyd yn Gadeirydd Twristiaeth Canolbarth Cymru.

Cefais fy ngeni yng Ngheredigion, ac rwy'n byw yn Llanrhystud gyda'm gwraig, Siân, a'm plant, Gweni ac Ioan. Euthum i Goleg Llanymddyfri, ac rwyf bellach yn Ymddiriedolwr yno.

Rwy'n gefnogwr brwd o dîm rygbi'r Scarlets, ac rwyf wedi chwarae i'r clwb hwnnw, yn ogystal â Chlybiau Rygbi Aberafan ac Aberystwyth, mewn oes arall! Rwy'n mwynhau gwylio'r rhan fwyaf o chwaraeon, ond, yn fy amser rhydd, rwy'n gweithio i wella fy handicap golff, sy'n 14 ar hyn o bryd!

​Y Cynghorydd Jan Curtice
Is-gadeirydd yr Awdurdod Tân

Rwy'n briod, ac mae gennyf ddau o blant a dwy wyres. Des i'n Gynghorydd Tref lleol yn 2004, gan ddod yn faer Cyngor Tref Gorseinon yn 2008. Cefais fy ethol yn Gynghorydd Sir ar gyfer Ward Penyrheol yn 2012, ac rwy'n Ddirprwy Aelod Llywyddol Cyngor Abertawe.

Rwyf hefyd yn Gadeirydd Grŵp Llafur Abertawe. Rwyf wedi bod yn aelod o Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ers pum mlynedd, ac ar hyn o bryd rwy'n Is-gadeirydd.