Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Gwneud Cwyn

Os oes gennych gwyn am ymddygiad Aelod etholedig o Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yna ysgrifennwch at:

Clerc i'r Awdurdod Tân / Swyddog Monitro
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Pencadlys y Gwasanaeth,
Heol Llwyn Pisgwydd,
SA31 1SP

Unwaith bydd Swyddog Monitro’r Awdurdod wedi derbyn cwyn, bydd y prosesau a’r gweithdrefnau perthynol yn cael eu rhoi ar waith, i alluogi i’r cwyn i gael ei ystyried. Os hoffech fwy o wybodaeth neu gyngor, yna cysylltwch â’r Swyddog Gwasanaethau Democrataidd ar 0370 60 60 699 neu e-bostiwch A.Richmond@mawwfire.gov.uk​​