Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Pensiwn Lleol​

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r Ddeddf a Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân, deddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r Cynlluniau ac unrhyw ofyniad a nodwyd gan y Rheolydd Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys:

Cynrychiolwyr yr Aelodau;
Mr Alan Sherman – Cymdeithas y Swyddogion Tân 
Mr Mick Crennel - Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân 
Mr Tim Dicker – Undeb Diffoddwyr Tân Rhan-amser
Mr Andrew Hearne – Undeb y Frigâd Dân

Cynrychiolwyr y Cyflogwr;
Y Cynghorydd Gillian Thomas 
Y Cynghorydd Cyril Anderson​
Mr Steve Bryant
Mr Iwan Cray 

Cadeirydd Annibynnol;​
Mr Gerard Moore 

Bwrdd Pensiwn Lleol​ - Cylch Gorchwyl a Rheolau'r Weithdrefn
Datganiad Polisi Cyfathrebu​​​​