Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Pensiwn Lleol​

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r Ddeddf a Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân, deddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r Cynlluniau ac unrhyw ofyniad a nodwyd gan y Rheolydd Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys:

Cynrychiolwyr yr Aelodau;
Cynrychiolwr I'w gadarnhau 
Cynrychiolwr I'w gadarnhau  
Mr Tim Dicker – Undeb Diffoddwyr Tân Rhan-amser
Mr Andrew Hearne – Undeb y Frigâd Dân

Cynrychiolwyr y Cyflogwr;
Y Cynghorydd Claire Mills 
Y Cynghorydd ​Des Thomas
Mr Iwan Cray 
Cynrychiolwr ​i'w gadarnhau

Cadeirydd Annibynnol;​
Mr Gerard Moore 

​​​​​

Fe'ch gelwir i gyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol a fydd yn cael ei gynnal yn Ystafell Caer, 

Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ddydd Iau 10 Rhagfyr 2015 am 15:00.​ 

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb
2.Datganiad gan yr Aelodau am unrhyw fuddiant Personol, Rhagfarnus neu Wrthdaro Buddiannau
3.Cyhoeddiadau'r Cadeirydd/Materion Personol
5.Cadarnhau Aelodaeth
6.Cael diweddariad ar lafar yn dilyn cyfarfod y Bwrdd Cynghori Cynllun - 27 Tachwedd 2015
7.Hyfforddiant - Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi a Rhaglen Hyfforddi
8.Blaenraglen Waith
9.Adolygu Gweithredoedd y Bwrdd 2015/16
10.Y Cytundeb Lefel Gwasanaeth â'r Gweinyddwr