Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Pensiwn Lleol​

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r Ddeddf a Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân, deddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r Cynlluniau ac unrhyw ofyniad a nodwyd gan y Rheolydd Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys:

Cynrychiolwyr yr Aelodau;
Cynrychiolwr I'w gadarnhau 
Cynrychiolwr I'w gadarnhau  
Mr Tim Dicker – Undeb Diffoddwyr Tân Rhan-amser
Mr Andrew Hearne – Undeb y Frigâd Dân

Cynrychiolwyr y Cyflogwr;
Y Cynghorydd Claire Mills 
Y Cynghorydd ​Des Thomas
Mr Iwan Cray 
Cynrychiolwr ​i'w gadarnhau

Cadeirydd Annibynnol;​
Mr Gerard Moore 

​​​​​

​Gelwir arnoch trwy hyn i fynd i gyfarfod o'r Bwrdd Pensiwn Lleol sydd i'w gynnal yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ddydd Llun, 14 Mawrth 2016 rhwng 11:00 a 16:00 o'r gloch​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol, Buddiannau sy’n Rhagfarnu, neu Wrthdaro Buddiannau
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.Cael cyflwyniad gan Weinyddwyr y Cynllun
6.Cael diweddariad ar lafar o Gyfarfod Bwrdd Cynghori y Cynllun
7.Hyfforddiant a) Rhaglen Hyfforddi a Dadansoddi o ran Anghenion Hyfforddiant b) Pecyn Cymorth Gwasanaeth Cyhoeddus; Gwrthdaro Buddiannau
9.Ystyried fformat yr Adroddiad Blynyddol drafft a chytuno arno